رخش

دیروز در کلاس شطرنج استاد به گل پسرهفت ساله گفت بنویس:

شاه - وزیر -رخ -اسب- فیل

گل پسر نوشت:

شاه-وزیر-رخ  -  رخش   - پیل

 

من در مقابل چشمان متعجب و پرسشگر استاد فقط گفتم:

پسرم شاهنامه فردوسی می خواند.

/ 2 نظر / 2 بازدید
فاطمه

[تعجب] واقعا عالیه. خیلی عالیه.شگفت زده شدم[دست]

برگ خزان

باعث خوشحالی منه . اونم توی این ولبشوی عرب پرستی . اگر بتونید با شاهنامه ی ویرایش استاد جنیدی هم آشناش بکنید خیلی خوب میشه