خداحافظ ای چشم های رو در رو !

بدترین عیب زندگی مشترک اینست که دیگر هرگز با معشوق یا عاشقتان رودر رو نمی نشینید!

 

دلم 

یک

کافی شاپ عاشقانه می خواهد

من باشم در این سوی میز

و تو باشی در آن سوی دیگرش

نه نگران  کودک نه ساله مان باشیم و نه غذای روی گاز.

زن است دیگر! گاهی در سن سی و شش سالگی، همین که می بیند سیزدهمین سالگرد ازدواجش دارد از راه می رسد دلش هوای روزهای پر شور نامزدی را می کند! 

دلش یک دعوت رسمی می خواهد برای با هم بودن دو نفره! برای یک نگاه عاشقانه ی رودر رو و نه مثل تمام سیزده سال گذشته در کنار یکدیگر!

زن است دیگر ! گاهی فکر می کند مردش هنوز هم باید دوست داشته باشد ، تن شکسته اش را برای دقایقی از زیر بار سنگین زندگی برهاند و دعوتش کند با بهانه ی یک قهوه ، برای چشم در چشم نشستن و گرفتن دستهایش با دلهره !

 

زن است دیگر! دلش می خواهد تمام دروغ های رمانتیک قصه ها را باور کند !

و  دوباره خودش را فریب بدهد که شاید سال دیگر!!!

/ 3 نظر / 11 بازدید
مهدي

كلبه عاشقانه زيبايي داري به باغچه گل مريم هم سري بزن منتظريم./ www.nicemaryam.ir

روشن ترین نور

آخ! گفتی ری را جان ...چقدر دلم اون تپش های بی نظم قلبم را میخواد که از عشق بلرزه و دستام داغ بشن..سالهای زیادی عاشق بودم و طعم دلچسبش از یادم نخواهد رفت!دلم تنگ شده و هر روز به همسرم میگم و اون فقط نیگا میکنه!![دلشکسته]

سلین

مبارکه ری را جونم...عاشقانه هاتون پایدار و زندگیتون پر از حس خوشبختی...[ماچ]