لطفا" مرا محروم کنید!

بچه که بودیم ،  گاهی در خیابان نامه ای به دستمان می رسید. منظورم از آن نامه های عاشقانه نیست! معمولا" دختری یا زنی می آمد و سلام علیک کرده یا نکرده کاغذی می چپاند توی دستمان و می رفت! بعدها که دوزاری مان افتاد و سعی می کردیم کاغذ را نگیریم ، به زور یک جای بدنمان آویزانش می کرد و در یک چشم برهم زدن ناپدید می شد!

یادتان نیست؟

متن نامه  زیاد مهم نبود. معمولا" یک دعای عجیب غریب یا یک دعای مرسوم و یا جملاتی الهام بخش! و گاهی هم داستان کوتاهی از یک معجزه ! بود و از خواننده می خواست که از روی متن نامه ده تا پنجاه بار -این کاملا" بسته به شانس بود- بنویسد و به ده تا پنجاه نفر دیگر بدهد یا بهتر است بگویم بچپاند. 

آنوقت دو پیش شرط داشت که اگر این کار را میکردی قرار بود پاداشی در مدت معینی بعد، از غیب به تو برسد و زندگی ات را کن فیکون کند و اما اگر به تعداد خواسته شده اطاعت امر نمی کردی عذابی در راه بود و زندگی ات رو به جهنم می رفت!

بعد از اولین باری که چنین نامه ای را خواندم و دور انداختم ، همواره گوش به زنگ بودم که دیگر در دام شیطانی چنین اندیشه های مسمومی نیفتم و چنین نامه ای را نخوانم. گاهی حتی اینگونه نامه ها به خانه مان انداخته میشد و با یک نگاه قابل شناسایی و معدوم شدن بود. بعضی ها از ترس آن عذاب علیم و جهنم موعود با رنج و مشقت تعدادی از این نوشته ها را رونویسی می کردند و ....  ولی من هرگز به اینگونه وعده های پاداش و عذاب اعتقادی نداشتم و ندارم.

بعدها این نامه ها سر از صندوق ایمیل در آوردند و کامپیوتر خودش زحمت انداختن آنها را در اسپم می کشید مگر زمانی که از طرف یک دوست ساده لوح ارسال می شدند. و بعد جای این نامه های کذایی در بخش اس ام اس موبایل ها باز شد و با پیشرفت تکنولوژی هنوز هم همان عقاید باطل و بدوی در چارچوب تکنولوژی بالاتر عرض اندام می کنند. 

من امروز یک واتز آپ با چنین موضوعی دریافت کرده ام از طرف یک آشنا!

نمیدانم تحجر و خرافه پرستی که ربطی هم به سطح مالی و تحصیلی ندارد تا کی و کجا می خواهد ادامه پیدا کند اما مجزانه خواهشمندم بنده را از لطف فرستادن چنین نامه های پرمعجزی محروم بدارید .

/ 1 نظر / 12 بازدید
روشن ترین نور

اووووووووووووووووووف اینقدر از این پیامها واسم میاد از در و دیوار به همه چی و همه کسی هم تعمیم داده شده لامصب.. دست بردار نیستن آی دی بدین تا جبران کنیم ...[نیشخند][نیشخند][چشمک]