به زبان زرگری

اگر ایرانی هستی حتما" زبان زرگری را شنیده ای. شاید هم بلد باشی به زبان زرگری حرف بزنی.

 

زبان زرگری!! می گویند ابتدا این زبان را زرگرها ابداع کرده اند.لابد می خواستند با این زبان خود را برتر از دیگر مردم یا صنف ها نشان دهند و یا از این زبان خودساخته برای خبر کردن یکدیگر در امر فریب دادن مردم استفاده می کرده اند.

در این زبان قراردادی برای ادای هر کلمه به دنبال یک حرف بی صدا و حرف صدادار بعد از آن  حرف " ز " گذاشته و حرف صدادار را به همان شکل به آن اضافه می کنند سپس نوبت حروف بعدی کلمه است که به همین شکل ادا می شوند مثلا" کلمه ی وبلاگ می شود: وزب لازاگ

ترفند خوبی است .در جامعه ی ایرانی که خیلی خوب جواب می دهد.نیازی نیست زبان جدیدی یاد بگیری و خیالت راحت است که بچه ها حرفت را نمی فهمند!

این روزها خیلی ها به زبان زرگری حرف می زنند و ما نمی فهمیم.

شیر و ماست و تخم مرغ و... که گران می شود یکی فریاد می کشد چرا گران شده؟  دیگر ی جواب می دهد به این دلایل..!

بعد  دستور می دهند قیمتش را کنترل کنید.

ما هم خیالمان راحت می شود.نفس عمیقی می کشیم و احساس خوشبختی می کنیم و به امید  اینکه قیمت ها کنترل خواهند شد امروز و فردا و فرداهای دگر را خوش و خرم می گذرانیم و سرانجام یادمان می رود چه کسی گفته بود؟ چه چیزی گران شده بود؟ حتما" همه چیز کنترل شده و ما خبردار نشدیم.

 

کودکانی هستیم دل در گرو عشق و اعتماد به بزرگتر ها سپرده ایم.کودک گریه می کند و اسباب بازی می خواهد.پدر مادری که بگویند اسباب بازی نمی خریم جهنم را به خانه شان دعوت کرده اند.در اینجا ابزار قدرتمندی به کمک می آید.مادر می گوید: چشم! عزیزم! چند روز دیگر برایت می خرم. بعد به زبان زرگری به پدر می گوید : لازم نیست برایش چیزی بخریم .تا چند روز دیگر یادش می رود. پدر هم دوزاریش می افتد و می گوید: بله! چند روز دیگر که حقوق گرفتم برایت می خرم. و این کودک معصوم فریب اعتمادش را می خورد. کودکی که نه می داند حقوق چیست و نه می داند حقوق را چه کسی و چه وقت به آنها خواهد داد! 


/ 0 نظر / 5 بازدید