آپارتاید

امروز ، روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان است!

فقط گفتم که در جریان باشید.

 

رفته بودم همراه آقای همسر ، برای بستن قرارداد اجاره ی یک مطب . مالک زن جوانی بود که به اتفاق همسرش آمده بودند .صحبت ها که تمام شد و قرارداد را آقای مشاور املاک تنظیم کرد ، ابتدا زن جوان  امضا کرد و سپس آقای همسر.

همسر زن جوان به عنوان شاهد پای قرارداد را امضا کرد و نوبت به شاهد دوم رسید که قاعدتا باید من باشم!

آقای مشاور املاکی در حالی که از شدت خجالت سرخ شده بود و نمیدانست چگونه باید کلمات را کنار هم بچیند گفت که متاسفانه طبق قوانین ، امضای یک زن ! به عنوان شاهد مورد قبول نیست ! و اگر قرار است زن شاهد باشد باید دو زن شهادت بدهند تا قانون قبول کند.

جای نگرانی نبود ،بالاخره یک مرد ! آنطرف ها پیداشد که شاهد دوم باشد !

 

لبخند زدم ، لبخند زدم و فکر کردم:

به تساوی حقوق زن و مرد!

به کرامتی که دین برای زن تعریف کرده است

به قوانینی که  سالهاست دست نخورده باقی مانده اند و ای کاش همینطور دست نخورده باقی بمانند! و گرنه  طاقت از این بدتر شدنش کمی دشوار خواهد بود

فکر کردم به آفریقا

به سیاه و سپید

به زن و مرد

به آپارتاید

به آپارتاید...

/ 1 نظر / 11 بازدید
سلین

کجایی ری را جان؟ بیا دلمونو باز کن عزیز دل