ساز مخالف

طبق معمول همیشه با گل پسر کارتون تماشا می کنم. در این قسمت از کارتون باب اسفنجی ، باب و آقای خرچنگ و پاتریک ناخواسته کشیده شده اند به جزیره ی گمشده و هرچه تلاش می کنند راهی برای خروج از آن سرزمین ناشناخته نمی یابند تا اینکه پری ها را پیدا می کنند و از آنها راه خروج را می پرسند.پری هایی که با آواز خواندن سبب کشیده شدن  چیزهای زیادی از جمله باب اسفنجی و دوستانش به سرزمین ناشناخته شده اند.

پری ها می گویند " راه خروجی نیست ، ما هم در این سرزمین گیر افتاده ایم.  تنها کاری که از دستمان برمی آید همین است که مرتب وسایل و چیزهای مختلف را از جاهای دیگر وارد سرزمینمان کنیم تا بلکه با داشتن این وسایل کمی احساس شادی کنیم!"

 

جمله ی پری به نظر بسیار آشنا می رسد.

در واقع انعکاسی است از زندگی پری های سرزمین من.

پری های غمگینی که برای یافتن شادی ، دارند خانه ی خود را پر میکنند از وسایل غیرضروری.

هر پری با دستهای انباشته تر از النگوهای طلا ، قلبی لبریزتر از غصه دارد. پری های سرزمین ناشناخته ی من اگر راهی برای خروج از کنج تنهایی هایشان می شناختند بی شک  دل به چشم و هم چشمی ها و انباشتن خانه ها یشان نمی سپردند.

پری ها سرانجام فهمیدند که آواز همیشگی شان را باید برعکس بخوانند تا دری برای خروج از سرزمین گمشده و رسیدن به دنیای واقعی به رویشان باز شود.

پری های غمگین سرزمین من چگونه باید ساز مخالف بزنند؟!

/ 3 نظر / 4 بازدید
گلدونه

پازل مرگ رو كه خصوصي فقط برا خودت نوشتي چطوري لايك كرده ان؟!

روشن ترین نور

پری های ما ساز مخالفشون کوک نیست هیچ وقت..دلخوشن به همین انباشتن ..

پرستو مهاجر

خیلی قشنگ بود راستی کارتونه هم خیلی آموزنده بوده ها