عجب صبری خدا دارد

من اصولا" با مجازاتی به نام قصاص مخالفم و معتقدم همیشه میشود مجازاتی معادل آن را به کار گرفت که به دور از خشونت باشد , مثل زندان حبس ابد به جای اعدام!

اما

در کشوری که رتبه ی دوم آمار اعدام را در سطح جهان دارد و هیچ روزی در آن بدون اجرای حداقل یک حکم اعدام  , شب نمی شود چرا؟ واقعا" چرا؟دختری مثل آمنه , از اجرای حکم قصاص آن مرد رذلی که به صورتش اسید پاشیده بود  منصرف شد و او را بخشید؟؟؟

شاید

اگر آمنه از قصاص نمی گذشت , امروز شاهد نابودی زندگی یک دختر , یک همسر , یک مادر و...... به دست اراذل وحشی دون مایه در اصفهان نبودیم.

 

عجب صبری خدا دارد.

عجب صبری خدا دارد.

عجب.....................

/ 2 نظر / 8 بازدید
لي‌لي كتابدار

اخبار وحشتناکی هستن. چند روزیه حتی یک لحظه لبخند روی لب من نیست. بس که رنج می برم از این وقایع غیرقابل جبران امروز در محل کارم همکارم دقیقا با شما هم عقیده بود که کاش آمنه نمی بخشید

روشن ترین نور

دل من خون است ری را...