دعایی برای تمام فصل ها

"خداوندا! هرگز ما را آنقدر پولدار نکن که مهربانی را بخریم!"

 

پ.ن 1: دیشب منزل همسایه دعوا شده بود.مرد بعد از اینکه تمام فحش های دنیا را نثار زن و خانواده اش کرد  با به رخ کشیدن ثروتش می گفت که نیازی به حضور زن در زندگی اش ندارد و می تواند با پرداخت ماهیانه ده میلیون تومان بهترین پرستار ها را برای مراقبت از فرزندانش استخدام کند!

پ.ن 2 : بسیار مشتاقم بدانم این خیل مشتاقان که از چپ و راست و بالا و پایین به صورت مکرر پیشنهاد کمک مالی می دهند در حالی که به کمک هیچ کدامشان کوچکترین نیازی ندارم . دوازده سال قبل دقیقا" در کدام مختصات جغرافیایی زمین ایستاده بودند که حضورشان احساس نمی شد!؟!/ 1 نظر / 9 بازدید
روشن ترین نور

آمین برای دعایت... پول برای بی جنبه ها ، اینجوریه آیا..؟؟ یا با جنبه ها هم اینجوری میشن؟؟؟؟