زامبیا

زامبیا چیست؟

.

.

.

.

.

زامبیا   محصول جدیدی است اختراع گل پسر که از مخلوط  علاقه به زولبیا و بامیه و ترس از زامبی به دست می آید و از کاربرد های این کلمه ی جدید آن است که می تواند به جای هر سه مورد به کار برود!!!

/ 2 نظر / 5 بازدید
روشن ترین نور

[نیشخند][قلب][قلب]

لي‌لي كتابدار

[قهقهه][قهقهه]