رویش

دیدن تو دوباره به من جر’ات رستن داد

ریشه های باورم در زمین جان گرفت

دستان خشکیده ام برگ های سبز بهاری زد.

زمستان سرد پایان درخت نیست

این قصه ایست که تمام درختان می دانند.

تو را به خدا قسم که قصه ای برای انسان بنویس.

/ 0 نظر / 3 بازدید