بوی ماه مهر

این روزها بوی ماه مهر در خانه ی ما پیچیده است.

چه خوب است آدم کودکی داشته باشد تا به بهانه ی او دنیای کودکی هایش را زنده نگه دارد.

دیروز گل پسر را بردم نوشت افزاری و کلی برایش دفتر و مداد و باقی مخلفات خریدم.او هم مثل کودکی های من با خریدن لوازم مدرسه اش ذوق زده شد.

می خواست تمام خریدهایش را یکی یکی بغل کند و به خانه بیاورد!

به خانه که آمدیم روی تمام دفترهایش برچسب زد و مدادهایش را در جامدادی مرتب گذاشت.

نمی دانم آیا از خرید اسباب بازی بتمن هم به همین اندازه خوشحال شد یا نه؟

 

بوی ماه مهر می آید.ماهی که در تمام تابستان های کودکی انتظارش را می کشیدم.

 

 

 

 


/ 0 نظر / 15 بازدید