سندرم لباس سبز

سندرم روپوش سفید اصطلاحی است که برای ترس شدید کودکان و گاه بزرگسالان از دیدن یک فرد با روپوش سفید ایجاد می شود و دلیل ترسشان مربوط به خاطره ای دردناک از یک روپوش سفید پوشیده در گذشته است خواه دکتر بوده باشد یا پرستار. بگذریم از اینکه حالا نانواها و شیرینی پزها و قصاب ها و آرایشگرهاو خیلی های دیگر هم روپوش سفید می پوشند.

این سالها اما یک سندرم دیگر هم در ایران پدید آمده است که بهترین نام برایش سندرم لباس سبز است. این سندرم شامل ترس ناخودآگاه و ترشح هورمون های استرس زا با دیدن یک مرد با لباس سبز پلیس است و واکنش اکثر خانم ها بعد از آزادشدن آن هورمون ها ، بالابردن دست هاست نه به قصد تسلیم ، بلکه برای پوشاندن هرچه بیشتر و بهتر موهایی که ناگزیر از گوشه های روسری و مقنعه بیرون آمده اند. حتی وقتی که میدانی حجابت کامل است و مشکلی ندارد این واکنش ناخودآگاه را بروز خواهی داد که در مواجهه با ماشین های سفید با خط سبز نیز با شدت بیشتری بروز خواهد کرد!

 

 نشسته باشی در مطب و یک لباس سبزی با کلت کمری و اسپری فلفل در کمربندش بیاید داخل، و بخواهی دراین شرایط با سندرم لباس سبز از این طرف و سندرم روپوش سفید از آن طرف معاینه اش کنی!

 

اتاق پر میشود از هورمون های استرسی اما نتیجه ی کار بد نیست! 

/ 2 نظر / 16 بازدید
منم يه عابرم

لباسش هر رنگس بود,اون کلت کمريش کافي بود تا ادم از استرس چوب خشک بشه

روشن ترین نور

وای من هر دوتا سندرم را دارم بدجوووووور...[نگران] کلا هر چی سندرم محیطی وجود داره را من دارم..[نیشخند]