پنج شب گذشته ولی ما هنوز فرصت نکرده ایم هندوانه ی شب یلدایمان را بخوریم.

سرماخوردگی من و گل پسر به موازات اثاث کشی به خانه ی جدید و  مسابقات شطرنج گل پسر توام با حزن خانوادگی ما برای همسر خواهرم که در آی سی یو بستری است و به دعا زنده است دیگر نفسی برایم نگذاشته است.

به قول همان ضرب المثل معروف که می گوید کارم از گریه گذشته است  باید بگویم : کارم از نوشتن گذشته است!                                                                                                                                 پی نوشت دهم دی ماه نود و یک: دیگر دعا نکنید. آن مرد سه روز پس از تولد پنجاه و یک سالگی اش ما را ترک کرد !