هر اصلی را می توان برای موضوعات مشابه و در ابعاد گوناگون به کار بست.

مهم نیست ابعاد جدید چه قدر بزرگ تر باشند. مهم این است که آن اصل رعایت شود!

 

در تربیت کودک برای اینکه کودک احساس موجودیت و استقلال کند و خود را در حق انتخاب لباس ها و اسباب بازی ها و وسایل شخصی اش سهیم بداند بهتر است ابتدا پدر و مادر بدون حضور کودک چند گزینه را که مورد تایید خودشان است انتخاب کنند بعد همان چند گزینه را در اختیار کودک بگذارند تا از بین آنها به میل خودش یکی را برگزیند.

این اصل را می توان در تمام مراحل کوچک و بزرگ به کار بست مثلا" شما با کودکتان به خرید لباس می روید. تا کودک سرگرم بررسی محیط اطرافش است شما چند لباس را که از نظر رنگ و مدل می پسندید انتخاب می کنید و فروشنده آنها را روی پیشخوان می گذارد سپس وقت آن رسیده است که به کودک حق انتخاب بدهید. 

به همین سادگی .

هر گزینه ای را که کودکتان انتخاب کند مورد تایید شما هم هست!

و به آن می گویند : حق انتخاب.

 

قبول کنید که به هر حال داشتن این حق بهتر از نداشتن آن است.