وقتی با دست های پر از سر کار برگشتم هنوز یک ساعتی تا آمدن آقای همسر وقت بود.

قرار بود یک میز ناهار قشنگ بچینم.

 

برنج ها را شستم و در پلوپز ریختم و آن را به برق زدم.نباید وقت را از دست می دادم.ابتدا کاهو و خیار و گوجه را شستم وبلافاصله بادمجان ها را. و بعد از پوست کندن مشغول سرخ کردنشان شدم.شب قبل خورش قیمه پخته بودم و حالا نوبت مخلفاتش بود که آماده شوند.

تا بادمجان ها سرخ شوند سبزی ها را پاک کردم و تا سبزی ها ضدعفونی شوند کار سرخ کردن بادمجان هم تمام شده بود. خوشحال از اینکه بیشتر کارهایم به موقع انجام شده اند سالاد را هم درست کردم.حتی کمی هویج هم برای زیباتر شدنش رنده کردم و فقط مانده بود درست کردن سس سالاد            که آقای همسر آمد.

 

با تکبر و غرور از چیدن یک سفره ی رنگین  وقتی که همه سر میز منتظر برنج بودند.......

در پلوپز را که باز کردم........................................................................................

چشمتان روز بد نبیند

بله!!!!!!!

یادم رفته بود دکمه ی استارت پلوپز را بزنم!!!!!!

 

ولی خورش قیمه بادمجان با نان هم حسابی می چسبد .امتحان کنید.